We help you organize your Business and put you on the road to success

Ln4 Solutions

Ln4 Solutions ABs tjänster syftar till att förbättra effektiviteten och produktivite­ten hos resur­ser som arbetar i projekt. Ett innovativt tänkande och ett nytt paradigm ger en kraftig förenk­ling i att planera och redovisa resursernas tid. System och metoder är anpassade efter dagens medarbetare som kräver ett nytt sätt att arbeta och vill vara delaktiga vid planering av sin tid och sitt arbete. Upp­följning­en måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder och system för att kontrollera projekt.

Ln4 Solutions med partners erbjuder ett komplett ansvarstagande för planering och upp­följ­­ning av projekt och tjänstetid. Tjänsten kan utföras i samverkan med kundens egen personal eller som en extern outsourcing. Upp­följning­en måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder och system för att kontrollera projekt.

Lättanvänd programvara

Många mjukvaror blir en besvikelse då användare inte hittar sin motivation och mening med att använda det. För att tackla problemet så är vyerna i LeanFour™ utformade för att stödja varje person i sin roll. Den digitalisering som molntjänsten innebär gör att varje person stöds i sin roll och samverkan i den gemensamma molntjänsten och bara behöver kunna sin del av helheten men ändå blir hela jobbet gjort.

Arbetet görs av och i Team

Medarbetare i moderna organisationer arbetar med team i projekt. Detta sätt att organisera och fördela arbetet ställer andra krav på informationshanteringen än vad traditionella system gör möjligt. Planering handlar om att alla kan få komma till sin rätt genom att bidra fullt ut med hela sin tjänstetid och kompetens. Principerna för Lean kan lättare tillämpas genom att man arbetar agilt i team. LeanFour™ har den informationshantering som stöder varje medarbetare i sin roll på daglig basis.

Solutions for Teamwork®

Solutions for Teamwork® är ett ramverk och en modell som säkerställer effektivast möjliga hantering av projekt och resurser. Modellen innefattar tillämpningen av tekni­ker och metoder som brukar ingå i certifieringar som PMP, IPMA, PRINCE2 etc. Speciellt utmärker sig ramverket genom sin modell för resursplanering som utgår ifrån Lean och uppgiften att säkerställa full kontroll av resursanvändning och beläggning gentemot projekt och organisation.

Hur svårt kan det vara?

”Det nya svarta… – det måste få ta några år….”. Det har sagts många gånger under mina mer än 30 år inom metoder och verktyg. Men hur svårt kan det vara? Det är i själva verket en enkel logistik av timmar i en struktur. Processerna blir tämligen självklara när information och ansvar tydliggörs genom att alla relevanta data finns i en och samma databas. Låt oss hjälpa till att skapa transparens och synliggöra allt mellan projekt och resurser. Inom 6 månader är det klart. Vi har kunskapen, tekniken och modellerna men framför allt den programvara som behövs. Vi levererar det vi lovar, lita på det.

Georg Silber,     Vd och grundare av Ln4 Solutions AB

Vi anstränger oss mer...