Hoppa till innehåll

Projektverktyg och resursplanering
för högre effektivitet och lönsamhet

En organisation kan påtagligt öka sin produktivitet och därmed mångdubbla sitt resultat genom en större andel nyttiggjord (debiterad) tid.

Idag är mer än en tredjedel av arbetstiden bortslösad huvudsakligen beroende på: 1.) En oklar organisation vilket är vanligt hos växande företag så väl som hos etablerade. 2.) Brist på kapacitetsplanering av team och medarbetare med beläggningskonsekvenser. 3.) Brist på styrning av portföljer och planerat slutförande av projekt.

Varför välja Ln4 Solutions som partner?

PT för projektledare

Med tillgång till en personlig tränare kan varje junior projektledare snabbt hantera projektplanering och redovisning enligt ISO21500som en senior projektledare. Vår PT har de projektsystem som projektledaren behöver använda.

Resursägarens fördel

För att kunna vara ansvarig för sina resurser engagemang och beläggning måste varje linjechef kunna ha en samlad bild i realtid för varje person med direkt koppling till planerat deltagande till projekt eller team. Den bilden finns i LeanFour™ TP3

Interim projektkontorschef

Utan att ni själva blir belastade av processer eller administration. Vi på Ln4 Solutions sköter allt praktiskt med varje roll som ska lämna information digitalt. Låt oss hantera ert projektkontor som en service. Vi använder vår egenutvecklade programvara.

Projektmognadsanalys

Saknas projektmognad är verksamheten utan en genomgripande konsekvent styrning. Vår analys redovisar graden av av styrning för varje enskilt projekt. Vilket gör att förbättringsarbetet kan göras med laserprecision av en PT.    

Proof Of Concept

En POC kan utgå från ett eller ett par projekt alternativt att de resurser som arbetar med projekten själva planerar beläggningen av sin arbetstid på befintliga projekt. Bottom up skapas sedan en spegelbild av organisationen i LeanFour™ TP3.

Projektledarens fördel

Med LeanFour™ TP3 har projektledare ha full överblick av utfall och progress hos sitt projekt, kan visa en planering att slutföra sitt projekt enligt projektstandarden ISO21500 med en enkel resursplanering och all data kring projektets mål.

Egenledande medarbetare

Med digitaliseringen av projekt- och resursplaneringen i LeanFour™ TP3 kan varje medarbetare själv planera sin beläggning genom att planera sitt deltagande i projekt och team. Varje person kan dessutom boka bort semesterdagar som planerbara samt hålla koll på sin flex- och kompensationstid.

När värdet skapas av individer

Resursplanering är en huvudvärk hos många organisationer som styr verksamheten med projekt.
LEAN är att motverka slöseri med värdeskapande resurser. Hos många projektorganiserade verksamheter (även agila) utgör slöseriet 2 – 3 arbetstimmar för varje person varje arbetsdag.

Solutions for Teamwork®

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Förbättra effektiviteten och produktivite­ten

Ln4 solutions ab:s tjänster syftar till att förbättra effektiviteten och produktivite­ten hos resur­ser som arbetar I projekt. Ett innovativt tänkande och ett nytt paradigm ger en kraftig förenk­ling när det handlar om resursplanering och redovisning av resurserna. System, projektverktyg och metoder är anpassade efter dagens medarbetare som kräver ett nytt sätt att arbeta och vill vara delaktiga vid planering av sin tid och sitt arbete. Upp­följning­en måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder och system för att kontrollera projekt.

Komplett ansvarstagande

Ln4 solutions med partners erbjuder ett komplett ansvarstagande för resursplanering och upp­följ­­ning av projekt och tjänstetid. Tjänsten kan utföras I samverkan med kundens egen personal eller som en extern outsourcing. Upp­följning­en måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder, system och projektverktyg för att kontrollera projekt.

Let’s work together on your
next web project

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus
nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

+46 708 502 191

info@Ln4solutions.com

Larsbodavägen 59, SE-12341, Farsta