Hoppa till innehåll

Förändringsledning

Att komma igång med projektkontor och programvaran LeanFour™ är i sig intuitivt och kräver ingen utbildning då dialogerna är rollbaserade och lätta att förstå. Organisationens resursplanering med sitt cykliska förlopp och en planering för transparent uppföljning innebär en avgörande förändring av arbetssätt. Handledning av en sådan förändring blir därför nödvändig under en period. ADKAR-metoden beskriver på ett bra sätt hur en förändringsledning arbetar. Den träning som behövs fokuserar på samverkan mellan de olika rollerna och på att chefer behöver ett stöd i att tolka och ge feedback.

Förändringsprogram