Hoppa till innehåll

Tjänster

Rubrik

Ln4 Solutions AB erbjuder ett framgångsrikt förbättringsarbete med mätbart resultat. Tjänsten är utformad som ett program med ett effektmål och ett antal delprojekt inom programmets ram. Förutom en förstudie erbjuds även att införa en modell för att planera projekt, projektportföljer och resurser. Det ramverk innehållande flera tekniker som utgör utgångspunkten för tjänsten kallar vi Solutions for Teamwork® och innehåller processer baserade på PRINCE2. Det är inget hinder att tillsammans med ramverket PRINCE2 tillämpa projektmodeller som PROPS, PPS, Pejl m.fl. Inom den närmaste framtiden kommer också ramverket inkludera all processer som definieras i den nya internationella projektstandarden ISO 21500.

tjänster

Ovanstående diagram utgör ett exempel på utgångspunkt och målsättning för förbättringsarbetet som, leder till ökad projektmognad.