Hoppa till innehåll

Projektkontor

Vägen till ett reellt projektkontor behöver inte vara lång men är utan genvägar. Metodramverket Solutions for Teamwork® tillsammans med programvaran LeanFour™ och en konsekvent förändrings ledning skapar den struktur och den informationbas med analysmöjligheter som utgör syftet med ett projektkontor. Då införande av ett projektkontor görs i organisationer med redan existerande projekt blir resursplaneringen och uppföljning viktigast direkt efter att en inventering av existerande projekt gjorts. Därnäst kommer transparens och uppföljning och först därefter en beslutsmodell och uppföljning av nyttan.

initiativstyrmodell