Hoppa till innehåll

Due diligence

Due diligence

Programvaran LeanFour™ är utformad för att enkelt kunna importera data som gör analys av projekt och resursanvändning möjlig. I kombination med de analyser som ingår i metodramverket Solutions for Teamwork® kan man göra en god genomlysning av en hel organisations effektiva resursanvänd­ning och beräkna det reella värdet av projektportföljen.

Programvaran LeanFour™ är utformad för att enkelt kunna importera data som gör analys av projekt och resursanvändning möjlig. I kombination med de analyser som ingår i metodramverket Solutions for Teamwork® kan man göra en god genomlysning av en hel organisations effektiva resursanvänd­ning och beräkna det reella värdet av projektportföljen.