Hoppa till innehåll

Projektmognad

Genom en enkel enkät kan projektens data analyseras och graden av transparens och tillämpad projektmognad utvärderas. Enkäten kompletteras med genomlysningar av utvalda projekt där man redovisat hög mognad. Poängsättningen liknar andra mognadsundersökningar men är lättare att tillämpa och det behövs inga intervjuer. Resultatet presenteras överskådligt i ett radardiagram som tydligt visar var förbättringsåtgärder behöver sättas in.

Radardiagram-projektmognad

 

Bristen på transparens i projekt är den främsta orsaken till dåliga projekt och sen upptäckt av dem. Åtgärderna är enkla och direkta och projektverksamhetens aktuella nivå mot målsättningen kan tydligt presenteras i radardiagramet. Analysen pekar inte ut projektledarens eventuella brist på kunskap utan siktar in sig på hur kunskapen tillämpats i praktiken. Baserat på det vidtas åtgärder på individuell basis.

utvärderingstablå