Hoppa till innehåll

Modell

Solutions for Teamwork® – Metodramverk
Solutions for Teamwork®, SofT™ är en modell som beskriver en organisation med alla dess resurser och beslutsfattandet av resursernas användning i projekt och för linjearbetet. Det utgör också ett ramverk med metoder för att praktiskt tillämpa resursplanering och uppföljning av projekt och resurser. De tillämpade metoderna stämmer väl överens med principerna för Lean, Scrum, Kanban och ”Hoshin Kanri” som är en del av TQM (Toyota-modellen). Hoshin Kanri står för att det måste finnas en direkt spårbarhet mellan strategiska beslut och den dagliga verksamheten. För en organisation som vill tillämpa PRINCE2 är ramverket Solutions for Teamwork® och programvaran LeanFour™ Enterprise PMO ett användbart komplement.

modellen-matrisorg1

Beställarorganisationen, portföljägare och operativt ansvar för varje projekt är en viktig del av ramverket liksom hur nyttorealiseringen blir en transparent del av initiativet. En organisation som arbetar enligt Solutions for Teamwork® kommer snabbt att öka sin projektmognad.