Hoppa till innehåll

Interndebitering & LEAN

Interndebitering verkar för en LEAN kapacitetsplanering. LEAN ska motverka slöseri av kapacitet. I många projektorganiserade verksamheter (även agila) motsvarar slöseriet 2 – 3 arbetstimmar av varje person varje arbetsdag. (Nej – Lean innebär inte att optimera flödet, annat än vid… Läs mer »Interndebitering & LEAN

Frågan är – behövs det ytterligare ett system för projekt?

Ett svar är nej inte för projekt kanske, men däremot att resursledning i portf­öljsam­man­hang (RPM – Resource Portfolio Management) saknas. Dagens prog­ramsystem för projekt­plane­­ring och projektportföljer är skapade för att plane­ra projektets WBS dock med bristfällig möjlighet till projektuppföljning och… Läs mer »Frågan är – behövs det ytterligare ett system för projekt?