Hoppa till innehåll

Governance

Governance innebär att ledningen för en organisation utövar sitt ansvar att styra och följa upp sin verksamhet baserat på korrekta data. Projektverksamhet i matrisorganisationer har många dimensioner och kräver att träning sker i verksamheten med de personer som är engagerade i den. De utgörs inte bara av projektledare utan även intressenter, ledningspersoner och teamledare.
Ln4 Solutions åtar sig att införa governance i tjänsteorganisationer som vill arbeta i projektform. Ett införande måste ske gradvist under en period. Från det att en modell är fastställd med tillhörande systemstöd kan det ta flera månader. (Många konsulter hävdar att det tar 2 år eller mer, vilket säkert stämmer med en traditionell approach). Det kan gå på relativt kort tid eftersom vi har utvecklat en enklare modell och har vårt eget systemstöd som är skräddarsytt för sin uppgift.

Vi har utvecklat ett helt nytt sätt att klara av att införa projektkontor och att kontrollera projekt genom ramverket Solutions for Teamwork® (SofT™) som är framtagen för att medge en lättare planering och ha en enklare rapportering. Vi kallar våra konsulter PT (personliga tränare), precis som på gym visar de hur arbetet går till och allteftersom vanan inträder minska behovet av stöd efter ett tag.
Vi erbjuder ett fortsatt åtagande i form av outsourcing.