Hoppa till innehåll

Outsourcing

Outsourcing

Ln4 Solutions med partners kan med fördel utgöra ert projektkontor. Som bekant ska ett projekt­kontor inte vara styrande och ska heller inte ha något chefsansvar utan har till uppgift att säkerställa att alla besluts­underlag är kompletta och korrekta. Detta inbegriper all projektplanering och uppföljning tillsammans med planerad resursanvändning i balans med tillgång på resurser och linjearbetet. Vidare ska ett projektkontor tillämpa Business Intelligence och se till att ledningsfunktionerna har tillgång till analyserade och begripliga data inför sina beslut. I tjänsten ingår att träna alla chefer och beslutsfattare att uppfylla sina roller med den regelbundenhet som är bestämd.

Ett projektkontor med ovanstående arbetsområde går utmärkt att outsourca till fast pris dessutom och som förmodligen är lägre än i egen regi. Vid outsourcing kommer projektkontoret alltid vara rätt dimensionerat med kompetent personal som är utbildad och kvalitetssäkrad för uppgiften. Dessutom ingår att tjänsten kvalitetssäkras av Ln4 Solutions AB under förutsättning att LeanFour™ används.

Ln4 Solutions med partners åtar sig även att säkerställa och att göra planeringen av all projektverk­samhet och resursanvändning.