Hoppa till innehåll

PRINCE2

PRINCE2 skiljer ut sig från andra modeller genom att fokusera på projektets uppgift att skapa värde för beställaren av projektet. I modellen finns det en tydlighet för vilka roller som ska finnas i projektsammanhanget och vilka uppgifterna är. Ln4 SofTware™ har konfigurerade dialoger som överensstämmer med dessa roller. Det förbättringsprogram, som Ln4 Solutions erbjuder, baseras på 30 års erfarenhet med bl.a. konstruktion av ett 10 tal egna modeller, och har utformats för att överensstämma med PRINCE2.

För organisationer som innan ett införande av Ln4 Solutions tjänster och produkter vill börja med att ”se över våra processer” rekommenderar vi att titta på PRINCE2 som utgångspunkt. Ln4 Solutions erbjuder konsulter med PRINCE2 kompetens.

http://www.apmg-international.com/APMG-UK/PRINCE2/PRINCE2Home.asp

PRINCE2 är förmodligen världens mest använda projektmodell.

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE) är en metod för projektledning. Metoden utvecklades på lokal nivå i Storbritannien på 1980-talet och har blivit standardmetod inom projektledning både inom den privata och den offentliga sektorn i många länder, som t.ex. Nederländerna, Australien och USA. PRINCE2 är den andra upplagan av projektledningsmetodens verktyg och är ett registrerat varumärke som ägs av brittiska Office of Government Commerce (OGC).