Hoppa till innehåll

Företaget

Erbjuder ett förändringsprogram

Många organisationer kan prestera mycket mera än de gör idag. Mätningar har visat att potentialen för en produktivitetsökning motsvarar två till tre timmar per dag och person! Den förbättring som på kort tid kan uppnås motsvarar ett resurstillskott på 50 procent med personer som har rätt komptens och som redan från början är fullt produktiva, känner till företaget, har en arbetsplats etc.

Ln4 Solutions erbjuder ett förändringsprogram som ökar andelen rätt använd tid och dessutom ger ökad effektivitet i projekt och med förbättrad precision i att hålla budget och tidplaner. Dessutom gör våra metoder det möjligt att arbeta parallellt med fler projekt. Ln4 Solutions tjänster baseras på ett egenutvecklat metodramverk, Solutions for Teamwork® och LeanFour™ är den helt molnbaserade programvaran för Business Intelligence som visar all resursanvändning, alla projekt och alla portföljer samt redovisar alla nyckeltal med full transparens.

Vårt uppdrag

Prestera mera

Många organisationer kan prestera mycket mera än de gör idag. Mätningar har visat att potentialen för en produktivitetsökning motsvarar två till tre timmar per dag och person! Den förbättring som på kort tid kan uppnås motsvarar ett resurstillskott på 50 procent med personer som har rätt komptens och som redan från början är fullt produktiva, känner till företaget, har en arbetsplats etc.

Business Intelligence

Ln4 Solutions erbjuder ett förändringsprogram som ökar andelen rätt använd tid och dessutom ger ökad effektivitet i projekt och med förbättrad precision i att hålla budget och tidplaner. Dessutom gör våra metoder det möjligt att arbeta parallellt med fler projekt. Ln4 Solutions tjänster baseras på ett egenutvecklat metodramverk, Solutions for Teamwork® och LeanFour™ är den helt molnbaserade programvaran för Business Intelligence som visar all resursanvändning, alla projekt och alla portföljer samt redovisar alla nyckeltal med full transparens. 

Georg Silber

VD

Fredric Fredricson

Utvecklingschef