Hoppa till innehåll

Resurseffektivitet

Ofta har man en känsla för att det är illa ställt med att utnyttja de resurser man har till värdeskapande arbete. Uppmätta verksamheter visar på 400-500 timmar per resurs och år i ineffektivitet och bristande användning till nyttovärden. En analys av gapet mellan effektiva fullt debiterbara timmar och budgeterad produktivitet kan genomföras med enkla medel. Bestäm en period bakåt som kan vara tre till sex månader t.ex. För den valda perioden tar man ut tidrapporteringen för alla uppdragsnummer som beräknas ha värdeskapande ändamål. Genom en speciell avvägning mot den planerade resursanvändningen för respektive uppdrag kan resurseffektiviseringen beräknas. Saknas det en sådan planering har vi en metod för att konstruera den för den perioden som mätningen gäller. För varje person, avdelning eller annan aggregeringsnivå redovisas den värdesäkrade beläggningen som rapporteringen på dessa uppdrag innebär i ett lättavläst ISO-diagram. Det går att redovisa flera avdelningar i samma diagram och på så sätt direkt uppnå en redovisning av benchmark. Alla typer av tjänsteorganisationer kan matchas mot varandra.

isidiagrammet-300x181