Hoppa till innehåll

Projektkontor

Projektkontor

Vägen till ett reellt projektkontor behöver inte vara lång men är utan genvägar. Ramverket SofT™ tillsammans med programvaran LeanFour™ PSA Solution och en konsekvent förändringsledning skapar den struktur och den information som utgör syftet med ett projektkontor. Då införande av ett projektkontor görs i organisationer med redan existerande projekt blir resursplaneringen och uppföljning viktigast direkt efter att en inventering av existerande projekt gjorts. Därnäst kommer transparens och uppföljning och först därefter behövs en beslutsmodell och uppföljning av nyttan. Projektkontor är en förutsättning för att kunna balansera de projekt som är viktigast samt att fatta rätt beslut om resursanvändningen. En viktig uppgift för projektkontor är därför att tillhandahålla information som gör det möjligt att övervaka och styra resursanvändningen.

projektkontor-roadmap