Hoppa till innehåll

Resursbalansering

Analysen matchar utbudet av resurser och kompetenser över tiden med den efterfrågan som utgörs av det löpande arbetet i linjen tillsammans med arbetsuppgifter i beslutade projekt. Analysen visar även konsekvenserna för de kritiska resurserna vars beläggning analysen berör. Det räcker med en återstående budget och en önskad sluttidpunkt från varje projekt för att möjliggöra analysen. En linjär resursförbrukning ansätts automatiskt och kan vid behov enkelt ändras till en S-kurva eller annan upparbetningskurva för resursanvändningen under genomförandetiden. Analysen visar omedelbart vad som går att genomföra resursmässigt och justering av projektplaneringen kan göras direkt vid analysen.

beläggningsanalys