Hoppa till innehåll

LeanFour™ PSA Solution

Programvara för mer värde av tid

LeanFour™ PSA Solution (L4)

Planering och uppföljning av tjänsteproduktion behöver förbättras. Avvikelser i effektivitet och förseningar behöver upp­­täckas tidi­ga­re och förhindras. Tjänsteproduktion görs ofta med arbetsformen projekt för att underlätta styrning och uppföljning. Det måste vara enkelt att planera projekt och resur­ser och det får inte heller inte upplevas som betungande. Ram­ver­ket Solutions for Teamwork® (SofT™) visar hur rollerna i en projekt­organisation behöver samverka för att uppnå en optimal planering. LeanFour™ PSA Solution är en programvara och ett beslutstöd som hanterar information, pro­jektdata och resurser med nödvändig trans­parens. PSA står för Professional Service Automation vilket betyder verktyg för att översätta rätt använd tid till värde. LeanFour™ PSA Solutions är resultatet av mer än 25 års arbete med den­na inriktning. LeanFour™ kan användas enbart för tillämpningen Projektkontor (PMO), eller fullt ut för att hantera allt som har med användning och debitering av resurstimmar att göra. Programvaran är helt moln- och browserbaserad och uppbyggd kring rollerna i en projektbaserad tjänsteorganisation.

L4 Basic – PMO, innebär följande funktionalitet:

– Ett virtuellt Enterprise Project & Portfolio Management Office.
– Styrning av Initiativ och beslut rörande projekt och statusförändringar.
– Kapacitetsplanering av alla resurser mot projektens behov över tid.
– Resurstillgången kan vara fördelad på olika tjänsteenheter utgående från deras tjänstekatalog.
– Projektens målbild med transparent uppföljning av progress.
– Uppföljning av projektens roadmap i form av milstolpar och events med leverabler.
– Redovisning av projektens riskhanteringsprocess och riskstatus.
– Digital implementation av PULS-tavla för projekt och portföljer.
– Nyttorealisering i projekt och nyttorealiseringsregister för portföljer.(15/Q2)
– Beslutstöd med viktning av strategiska parametrar åskådliggjorda i bubbeldiagram
– Stöd för tillämpning av agila metoder som Kanban och SCRUM med burndowndiagram.
– Integration med MS Projekt™.

L4 All in – FairTime, innebär förutom Basic PMO följande funktioner:

– Bokning av resurser på projekt och linjearbete med analys av resulterande beläggning.
– Planering av resursernas arbete i projekt per vecka eller del av dag mellan tidpunkter.
– Schemaläggning av arbetstid med kontroll av arbetstid över flera veckor
– Rapportering av arbetad tid i projekt.
– Lönerapportering med frånvaro, övertid, etc. med flextidhantering.
– Debitering av tid på projekt per roll eller arbetstyp med individuella tariffer.
– Uppföljning med Earned Value Management.
– Key Performance – nyckeltal för verkningsgraden av linjens effektiva resursanvändning.