Hoppa till innehåll

Initiativstyrmodell

Styrmodell för Initiativ

Projekt är en komplex hantering med flera beslutsnivåer och parallella arbetsflöden. Beslutsmodellen i Solutions for Teamwork® hanterar hela beslutet från initiativ (förbättringsprojekt) till nyttorealisering. Modellen är konstruerad för att hantera små uppdrag såväl som stora projekt. Modellen stödjer även det faktum att arbetet i ett projekt ofta fördelas på flera team vars arbete också måste vara planerat och redovisas, men där varje team ändå kan arbeta med sinsemellan olika tekniker.

initiativstyrmodell

Processen för att tillämpa initiativets styrmodellen är implementerad i programvaran LeanFour™ där de möjliga besluten i varje läge framgår och besluten loggas med sin motivativering.