BloggInlägg och tankar i och kring styrning av projekt och resurser

Projektkontoret/PMO måste vara en funktion och inte en organisation

Intresset för PMO har varit stort länge, det är mer än 20 år sedan jag stötte på begreppet som innebär en ambition att ha kontroll och överblick av projekten inom en organisation. Fortfarande är det oklart hur arbetet bäst bedrivs och synliggörs. Att det finns ett problem visar sig i att många projektkontor startas, försvinner… Läs mer

Kan man planera projekt utan arbetsnedbrytning till aktiviteter?

Det finns som bekant många aspekter på orsaker till att projekt fallerar eller bara blir försenade. De bakomliggande orsakerna är en mångfacetterad historia där det finns många olika åsikter. Men klart är att affärsinriktade och ”kundorienterade” projektledare lyckas bättre. Förseningar däremot är lite mer entydiga och stavas: brist på resurser. Det är åtminstone en vanlig… Läs mer

Frågan är – behövs det ytterligare ett system för projekt?

Ett svar är nej inte för projekt kanske, men däremot att resursledning i portf­öljsam­man­hang (RPM – Resource Portfolio Management) saknas. Dagens prog­ramsystem för projekt­plane­­ring och projektportföljer är skapade för att plane­ra projektets WBS dock med bristfällig möjlighet till projektuppföljning och begrän­sade möjligheter till portföljstyrning. Möjligheter att optimera resursanvänd­ning och ut­vär­dera effektivitet i resursanvändning har fallit… Läs mer

Alla vill prata Lean idag.

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet med Lean är att identifiera och eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.[1] Enkelt uttryckt handlar det om ‘Mer värde för mindre arbete’ (ref. Wikipedia). Hur ska man uppfatta Lean när det gäller projekt i matrisorganisationer där huvuddelen… Läs mer