Hoppa till innehåll

Företaget

Vad vi gör

pLn4 Solutions ABs tjänster syftar till att förbättra effektiviteten och produktiviteten hos resurser som arbetar i projekt. Ett innovativt tänkande och ett nytt paradigm ger en kraftig förenkling i att planera och redovisa resursernas tid. System och metoder är anpassade efter dagens medarbetare som kräver ett nytt sätt att arbeta och vill vara delaktiga vid planering av sin tid och sitt arbete. Uppföljningen måste också vara faktabaserad och transparant vilket involverar cheferna på ett nytt och mer värdeproduktivt sätt. Företagets grundare har mycket lång erfarenhet av metoder och system för att kontrollera projekt. Ln4 Solutions med partners erbjuder ett komplett ansvarstagande för planering och upp¬följning av projekt och tjänstetid. Tjänsten kan utföras i samverkan med kundens egen personal eller som en extern outsourcing.

Vilka vi är

Georg Silber är CEO och har konstruerat ett tiotal utvecklingsmodeller under sin tid som konsult och utbildare. Den första systemutvecklingsmodellen gjordes 1980 och var en av utgångspunkterna bakom Frontec AB som var med och bildade dagens Acando. Ursprunget till dagens programvara, LeanFour™ konstruerades och programmerades 1989 till ett projekt- och resursstyrningsprogram, SilberPlan, som utvecklades och marknadsfördes av Silber Software AB fram till nyligen. Kunder utgörs bland annat av myndigheter som Försäkringskassan, CSN och Pensionsmyndigheten, R&D på Scania Lastvagnar, Apoteket, SAS samt Nasdaq/OMX globalt för att nämna några. Användningen av SilberPlan omfattar normalt alla resurser och projekt. SilberPlan var en föregångare i att basera uppföljning och analys av projekt på planerad och nedlagd tid i projekten och att tillämpa Earned Value på alla projekt. SilberPlan var länge rankad som ett av de främsta programmen för kunskaps- och tjänsteintensiva projekt.

Fredric Fredricsson är CTO,CIO och har arbetat med systemutveckling av databaser, realtidssystem och avancerade användargränssnitt. Computer Sweden gjorde för några år sedan en rankning av programutvecklare baserad på en enkät med svar från ett stort antal företag. Fredrics namn återfanns i gruppen ”De 100 främsta programmerarna i Sverige”. Åren som systemutvecklare och på flera olika chefsnivåer innebar även att utforska hur de över tiden aktuella utvecklingsmetodikerna fungerar i praktiken. Verkställande direktör Georg Silber georg.silber(a)ln4solutions.com Profil i LinkedIn Systemutvecklingschef Fredric Fredricson fredric.fredricson(a)ln4solutions.com