Hoppa till innehåll

Portföljstyrning

Portföljstyrning

I programvaran LeanFour™ Enterprise PMO redovisas varje uppdrag med full transparens och i ett näst intill intuitivt dartdiagram. Med en enda bild redovisas planering, kostnad och leveranser med relation till en baselineplanering så att avvikelser kan upptäckas i tid. Förutom att ge lättavläst ledningsinformation passar dartdiagrammet också för att redovisa projekten i en portföljvy med bubbeldiagram. Det kan redovisa en pipeline med tiden som x-axel och en y-axel som visar nytta, lönsamhet, riskfaktor, etc. I ett bubbeldiagram kan olika parametrar viktas mot varandra. Resultatet ger underlag för prioriteringar och visas tillsammans med status för varje projekt avseende kostnad och resultat gentemot dess planerade baseline.

bubbeldiagram-300x157