Hoppa till innehåll

Kan man planera projekt utan arbetsnedbrytning till aktiviteter?

Det finns som bekant många aspekter på orsaker till att projekt fallerar eller bara blir försenade. De bakomliggande orsakerna är en mångfacetterad historia där det finns många olika åsikter. Men klart är att affärsinriktade och ”kundorienterade” projektledare lyckas bättre. Förseningar däremot är lite mer entydiga och stavas: brist på resurser. Det är åtminstone en vanlig ursäkt från projektledare. Samtidigt finns det en ledningsfunktion som klagar på att det är svårt att planera för nya projekt eftersom man inte vet när man får loss resurser från de existerande projekten. Problemet bottnar ofta i att de ursprungliga planerna för länge sedan blivit inaktuella på grund av förseningar, ändrade behov och krav eller av andra orsaker. Projektledare vill kraftsamla och köra på mot ett oklart mål men kan inte definiera sitt behov när kravet är att leverera en planering mot en arbetsnedbrytning till aktiviteter. Eftersom ledningen nu inte har ett beslutsunderlag uppstår ett dödläge, även kallat Moment 22.
Den nödvändiga lösningen innebär till vissa delar ett paradigmskifte. Nämligen att inte planera vilket återfinns i vissa agila metoder som t.ex. i Scrum där planering av resurstimmar ersätts med en erfarenhetsstyrd värdering av kapaciteten att klara av uppgifter. Problemet är att uppgifternas omfattning inte mäts i timmar och således inte heller teamets insats. Det blir svårt att planera vid ledigheter och när någon avviker. Däremot kan man planera den tid som varje person ska delta i ett visst team eller projekt månad för månad eller veckovis utan att behöva specificera aktiviteter. Ytterligare en förenkling är att man nu inte heller behöver rapportera per aktivitet utan det är teamets sammanlagda resultat som räknas. Ännu en vinst är att arbetet kan utvärderas med resultatvärdesmetoden.
En kommande blogg kommer att behandla en modell för cyklisk resursplanering
Vid pennan/Georg
Synpunkter på det jag skriver, frågor och annat välkomnas till georg.silber@ln4solutions.com eller ring mig direkt på 0708 502 191.